Сент-Китс жана Невистин жарандыгына коюлган талаптар

Сент-Китс жана Невистин жарандыгына коюлган талаптар

ТАЛАПТАР

Кыймылсыз мүлк объектиси боюнча жарандыкка ээ болуу үчүн, өкмөт арыз берүүчүлөрдөн, наркы 400,000 АКШ долларынан кем эмес, расмий бекитилген, атайын бекитилген кыймылсыз мүлккө инвестиция салууну талап кылат, ошондой эле мамлекеттик алымдарды жана башка жыйымдарды жана салыктарды төлөйт. Ушул вариантта арыз берүү процедурасы кыймылсыз мүлк сатып алууну камтыгандыктан, тандалган мүлккө жараша иштелип чыккан убактысын узарта алат. Кыймылсыз мүлк сатып алгандан кийин 5 жыл өткөндөн кийин кайрадан сатылышы мүмкүн жана кийинки жарандыгы жок жарандыгы жок адам. Бекитилген Кыймыл Мүлк астында бекитилген кыймылсыз мүлк объектилеринин тизмеси жарыяланган

SIDF тандоосу боюнча жарандыкты алуу үчүн Шекер өнөр жайын диверсификациялоо фондуна кошулуу талап кылынат.